Etik Bildirim Hattı - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Bu metin, Borusan Holding Anonim Şirketi’nin (“Borusan Holding”), Etik Bildirim aracılığı ile bildirimde bulunan kişilerin kişisel verilerini veri sorumlusu olarak nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Etik Bildirim Hattı kapsamında sağladığınız tüm bilgileri özgür iradenizle sağlamanızı önemsiyoruz. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını sağlamamayı veya anonim kalmayı tercih edebilirsiniz.


Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları


Etik bildirimi yapmanız kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirttiğimiz amaçlarla işliyoruz:


 1. Etik Bildirim Hattı üzerinden şikâyet ve/veya bildirimde bulunabilmenizi sağlamak,
 2. Bu şikâyet ve/veya bildirimlerin kayıt altına alınmasını ve araştırılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak,
 4. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak,
 5. Kurumsal politika ve ilkelerimize uygunluğu sağlamak,
 6. Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yürütmek,
 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Toplanan Kişisel Veriler


Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Diğer Yapılan şikâyet ve/veya bildirim kapsamında sağlanan bilgiler ve kayıtlar.

Etik Bildirim Hattı’nı arayan kişi Borusan Holding çalışanı ise yukarıdaki kişisel verilere ek olarak görev ve unvan bilgisi ile çalışılan departman bilgilerini de işliyoruz.


Kişisel Verilerinizin Aktarımı


Kişisel verileriniz,


 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda, faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 • Üçüncü kişilerden hizmet desteği alınması, faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması, gerekli durumlarda şikâyet ve/veya bildirimin araştırılmasını sağlamak amaçlarıyla iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Dayanılan Hukuki Sebepler


Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Aşağıda bu hukuki sebeplerin neler olduğunu belirttik:


 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması,

 • Kişisel veri işlemenin, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerin (veya mevzuattaki diğer istisnaların) bulunmadığı bir veri işleme faaliyetimizin söz konusu olması durumunda, sizden ayrıca açık rızanız istenmektedir.


Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi


Kişisel verileriniz elektronik ortamda form doldurmanız veya bu bilgileri doğrudan bize iletmeniz gibi otomatik, kısmen otomatik veya fiziki olarak toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Hakların Kullanımı


Kişisel veri sahibi İlgili Kişi olarak sahip olduğunuz haklarınız Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bu haklarınızı kullanabilmeniz için bazı yöntemler belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak için Tebliğ’de belirtilen yöntemleri veya aşağıda belirttiğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz: • Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresine posta gönderebilirsiniz.

 • Sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak holdingkvkk@borusan.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Detaylı Bilgi İçin


Borusan Holding olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin detaylı bilgi almak için,


 • www.borusan.com adresindeki Borusan Holding Topluluğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilir;

 • holdingkvkk@borusan.com adresi üzerinden bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.